Đàn ông thường khoe khoang khả năng tình dục của mình là số 1 thế nhưng khi được hỏi rằng mong muốn gì về phụ nữ trong cuộc đời thì họ lại kín tiếng.
Sự thật là có nhiều điều đàn ông muốn được thỏa mãn chỉ có điều họ không nói ra thôi. Vậy họ mong gì ở đối tác nhỉ?
Mong làm nóng bản thân mình đồ chơi người lớn cao cấp
Hãy biết cách tự làm nóng mình cho dù lúc nào đàn ông cũng sẵn sàng khởi động hộ bạn. Một số phụ nữ cho rằng 'khởi động' cho bạn là công việc của riêng đàn ông. Đó là một suy nghĩ sai lầm.
Mày râu cũng sẽ rất hào hứng nếu bạn cho anh ta biết rằng bạn đang nóng dần lên. Bằng cách nào người phụ nữ có thể tự làm nóng bản thân mình? Phải biết nỗ lực đặt mình vào một trạng thái tình dục trong tâm tưởng.
Bạn có thể nhắm mắt lại nghĩ đến một kết quả ngoài mong đợi với chính đối tác đang ở bên cạnh bạn. Hồi tượng lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà bạn đã từng có với chính đối tác hay với người cũ thì bạn vẫn hoàn toàn không là người có lỗi trứng rung tình yêu.
Hay thậm chí bạn có thể nghĩ rằng mình đang chuẩn bị có cuộc giao ban với thần tượng của mình. Có thể bạn sẽ không bao giờ nói với đối tác những gì bạn đang có trong đầu, nhưng điều đó cũng chẳng sao miễn là bạn đã tự làm nóng bạn thân mình – một trong những điều mà đối tấc mày râu đang mong đợi.
Phải thật sự vui vẻ khi vào cuộc
Mọi thứ không phải luôn luôn thuận lợi trong cuộc yêu - một số tư thế không cho thấy hiệu quả hay một vài tiếng động kỳ lạ có thể xảy ra… Nếu lúc này bạn để  'máy treo' đó thực sự sẽ là thảm họa. Nhưng nếu cả hai cùng bật cười, đó lại chính là thời điểm thắp lên niềm vui.
Cần phải ý thức rằng tình dục là sự thăng hoa chứ không phải là lao động khổ sai cho nên phải biết tìm cách để tạo vui vẻ và luôn luôn tìm chách biến cái 'trục trặc' thành cái cớ để đùa vui. Đôi khi có thể là một cuộc thi mà người thắng cuộc sẽ được tận hưởng một phần thưởng tràn đầy sinh lực dụng cụ tình dục.
Hầu hết đàn ông coi việc làm cho phụ nữ hài lòng là một bổn phận. Và sự thực là khi người đàn ông chứng kiến đối tác của mình thỏa mãn, họ sẽ có thêm những cảm giác tình dục tăng cường. Vì vậy hãy cởi mở với đối tác cảm giác mà bạn đang có được.
Nói với anh ấy bạn thấy như thế nào khi anh ấy làm tốt hoặc kỹ thuật mà anh ấy đang áp dụng khiến bạn thấy không ổn. Nếu bạn cảm thấy vẫn chưa đủ liều, hãy nói với anh ấy phối hợp thêm tay hay miệng nữa xem như thế nào. Điều quan trọng là đừng che giấu cảm xúc đồ chơi bạo dâm.
Phải ‘hư' một chút khi ở trên giường
Tim hieu ve hj bj la gi
Phụ nữ thường sợ bị đánh giá là 'hư' trong mối quan hệ, bởi vì họ không muốn đánh mất hình ảnh 'gái ngoan' trong mắt đối tác. Nhưng đàn ông thì lại muốn ở bạn không có vùng nào được gọi là vùng cấm.
Chỉ có điều họ không muốn làm tổn thương phụ nữ bằng cách đòi hỏi mà thôi. Đừng ngại ngùng bày tỏ những gì bạn muốn với đối tác, một tư thế mới, một trải nghiệm mới… chắn chắn cả hai sẽ có những cảm xúc mới.

It’s that time of year again! The time of year when all information security professionals eagerly devour the newly-released Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR).  
Though the report is worth a read in its entirety, a few access and authentication-related findings especially stood out to us this year. The types of attacks and threat actions may evolve from year to year, but one thing has remained the same: supper cleaner Compromised passwords are still a leading contributor to successful attacks. 
A brief overview of the DBIR
Now in its 12th year, the DBIR is often referred to as “required reading” for anyone working in the cybersecurity field. This comprehensive report analyzes security trends, explores how data breaches happen, and shares strategies for companies to improve security.  
As the report has grown in reach and significance, more cybersecurity companies have contributed data, giving us new and detailed insights into the threat landscape. The 2019 DBIR received contributions from 73 data sources and analyzed a total of 41,686 security incidents, of which 2,013 (~5%) were confirmed data breaches photo video vault.  
80% of hacking-related breaches still tied to passwords
You’ve likely seen the statistic that 81% of data breaches are caused by compromised, weak, and reused passwords. That data point originated from the 2017 DBIR and has been widely cited since.  
The 2019 DBIR confirmed that not much has changed, with 80% of hacking-related breaches still involving compromised and weak credentials. 29% of all breaches, regardless of attack type, involved the use of stolen credentials. 
Even as we see more businesses investing in password management, it’s clear that there are many companies struggling to properly manage passwords and prevent password-related attacks. 
Password managers mentioned as a critical tool
Don’t take our word for it on the importance of password management. The DBIR specifically mentions password managers as a key recommended tool in foiling hacking attempts. The report even uses the analogy of auditing and securing all your doors.  
“Static credentials are the keys,” says the DBIR. “Password managers and two-factor authentication are the spool pins in the lock. Don’t forget to audit where all your doors are. It doesn’t help to put XO-9’s on most of your entrances if you’ve got one in the back rocking a screen door.” 
We couldn’t agree more. Every password-protected account is essentially a doorway to your business.  
Multifactor authentication minimizes impact of stolen credentials
As the above quote exemplifies, the report also repeatedly mentions the importance of multifactor authentication. By adding a second step to the authentication process and requiring additional ‘factors’ to prove a user’s identity, stolen credentials are no longer enough for attackers to gain access photo video vault.  
From the C-suite to the “front lines” employees, everyone in your organization is protecting valuable information, and every account they use should be treated with the appropriate care. Though education and training are important to raising employee awareness, putting effective tools in place – like a password manager and multifactor authentication – ensure that best practices are the default. 
Email accounts and web servers are hot targets
A popular attack this year involved using stolen credentials to compromise email accounts and web servers with the aim to steal money or sensitive data. Cloud-based mail servers were among the top assets affected in data breaches (~40%). Using stolen credentials to compromise an email account, an actor could launch large-scale phishing campaigns or send targeted emails to encourage bogus invoices and money transfers. 
Again, the report mentions that, “It is a good idea to deploy multiple factor authentication throughout all systems that support it and discourage password reuse. These actions will definitely help mitigate the impact of stolen credentials across the organization.” A password manager can reduce or eliminate password reuse while multifactor authentication can thwart attacks with stolen credentials. Both solutions are essential to a strong security posture. 
Now is the time to invest in stronger access management cleaner master
This year’s report of course explores much more than what we’ve highlighted here. But for those businesses that have yet to invest in an access management strategy that includes password management and multifactor authentication, the 2019 DBIR makes a convincing case that it is an essential tool for reducing and preventing common attacks. Not only will an Enterprise Password Management solution like LastPass improve the overall security of your organization – especially when paired with multifactor authentication – you’ll also see a boost in productivity as employee password frustrations go down and IT can focus on more value-add activities. 

In many ways, your email account is the digital equivalent of your house address. You give it to people and businesses, so they know where to send the products and helpful information you requested. It offers a way to keep in touch with family and friends smart cleaner.  
But email addresses have evolved to be so much more than just an inbox. When you sign up for something that requires an email address, you’re essentially using it as proof of your identity, too. And that means your email address becomes a very valuable target for attackers looking to find a way to steal personal information or even money.  
To better protect your email account, learn the signs of someone tampering with your inbox, take steps to correct any issues, and practice good security hygiene going forward. 
Here are some typical signs that someone is abusing your email account: 
1. A changed password. 
Perhaps the most obvious – and most panic-inducing – sign that your account may be hacked is that you can no longer log in with the same password. First, be sure you’re using the correct password (a password manager like LastPass ensures you’re using the right one). If login problems continue, initiate the password recovery photo vault process. If the recovery methods don’t work (either because the hackers have rerouted the recovery information or you don’t have access to your secondary recovery email or device) then your only option may be to get in touch with customer service. 
2. Strange emails in your sent folder. 
Not all attackers will completely takeover your account and lock you out. Sometimes, they just want to commandeer your account, either to send spam or to gather more information about you while trying to hide the activity from you.  
Check your sent folder to see if there are any messages you don’t remember sending, especially mass emails to your contacts. It’s possible that an attacker will have deleted any sent messages to cover their tracks, though, so it isn’t always possible to tell if something was sent without your knowledge 
3. Unexpected password reset emails. 
Keep an eye out for password reset emails that you don’t remember requesting. An attacker may be trying to find out which banks, shopping sites video vault, and other services you use. Be on the lookout for suspicious emails or calls claiming to be from your bank and asking for more information, like PIN codes or passwords. 
4. Complaints from contacts. 
If friends and family in your contacts list start emailing or messaging you to let you know they’re receiving strange content from you, this could be a sign someone is using your email inbox to send spam and phishing emails. It’s possible that someone is just spoofing your account, but if you’re receiving multiple reports from people in your address book, it’s much more likely that your account has been hacked. 
5. Unusual IP addresses, devices, and/or browsers. 
Many email services offer the ability to check your login activity and show the IP addresses or locations where your account has been accessed from. It may also show the browsers and/or devices used. If you see locations or devices you don’t recognize, it’s possible someone is tampering with your account. 
If you encounter one or more of the above signs that your account has been tampered with, there are several things you should do as soon as possible. Taking immediate action will hopefully minimize damage and prevent issues from happening again in the future. 
Change your password 
If you suspect unauthorized access to your inbox, change your password immediately. Use LastPass to generate a new, unique password.  
If you’ve lost access to the account, try the recovery process. If it fails or doesn’t work, contact customer service as soon as possible. 
Add two-factor authentication 
If you weren’t using two-factor authentication before, now is the time to turn it on. Most email providers support the option for a second login step, which requires you to provide additional “factors” before access to the account is granted. Two-factor authentication is one of the most effective methods for delaying or preventing attacks. 
Set up a new account 
Sometimes, despite best efforts to regain access to the account, you’re not able to get back in. In that case, you’ll need to start the work of setting up a new email address and updating all your other accounts to use your new email address. If other accounts were affected by the hack, you’ll need to spend time recovering them, too. 
Alert friends and family 
Attackers may use your email account to send spam or try to steal information from family and friends. Make sure your contacts are aware of what happened, so they can be on the lookout for suspicious emails or calls. If necessary, let contacts know of your new email address where they can reach you. 
Double-check account recovery information 
If you did regain access to the account, double-check your account recovery information. This means checking any email addresses that are listed as a recovery email address, and any phone numbers that are listed. If you don’t recognize the emails or phone numbers, change them immediately. 
Check account forwarding, autoreplies, etc 
Also, check that there is no auto-forwarding or autoreplies enabled for your inbox that you didn’t set up yourself. Attackers may be using these options to get copies of emails sent to you or to automatically send spam to your contacts. 
Investigate additional security options 
Look into other security options from your email provider, or that are specific to your device. This could include security alerts when signing in from new locations or devices, or the option to remotely wipe devices or accounts if they’re lost secret calculator lock or stolen. 
Check if other accounts were affected 
Because your email is used to secure other accounts, it’s important to check if any were affected. Make sure you can log in, and consider changing the password to a new, generated password. If necessary, update the email address, too. Look into available security options like two-factor authentication and additional alerts.  
If you have trouble accessing any accounts, take immediate action to try resetting the password or contacting customer service. 
Run antivirus and clean up your device 
It’s possible the attackers gained access through malware on your device. Be sure to run an antivirus scan to check for spyware, keyloggers, and other types of malware. Ensure your browsers and apps are up-to-date. Remove any third-party extensions or apps that you no longer need or use cleaner apps. If you’re not regularly backing up your files and programs, now is the time to start. 
Ask for help 
If you’re not sure about taking the above steps yourself, or run into additional problems, ask someone for help. Sometimes it pays to have a professional help you remediate the situation. Yes, this may require additional time (and cost), but preventing future security issues is well worth the initial investment. 
Dealing with a hacked email account can be a headache. Taking precautions to better protect your account now can help prevent or mitigate an attack. Educating yourself on what type of suspicious activity to look for can help you identify problems earlier and act immediately. 

↑このページのトップヘ